Realitzem tractaments no cruents dels peus causats per trastorns sistèmics, reumàtics, vasculars o biomecànics que afecten a nivell dèrmic i/o unguial. Un exemple són les hiperqueratosis o durícies, possibles símptomes d’un recolzament podal inadequat que més enllà de la seva eliminació en consulta, és necessari diagnosticar-ne l’origen per evitar la seva reproducció sistemàtica.

Altres alteracions que podem trobar són:

 • Patologia unguial: ungles encarnates,

 • Patologia dèrmica: infeccions bacterianes o fúngiques, excés de sudoració o hiperhidrosis, queratopaties (helomes, tilomes, queratodèrmies,…), berrugues plantars, patologia inflamatòria (psoriasis)…

L’hàbit de realitzar una activitat esportiva ha anat creixent considerablement en els últims anys però no sempre amb un assessorament i/o control per part del col·lectiu sanitari.

Des de fa més de deu anys tractem esportistes de totes les disciplines per la prevenció de lesions degut al gest esportiu o per la pròpia biomecànica de l’individu.

Per fer-ho creiem en el tractament global de l’esportista, tenint en compte factors que influeixen en el seu rendiment i salut, com són el recolzament podal, el tipus de calçat, la superfície de joc, les forces d’acció i reacció que afecten la mecànica corporal i més enllà de les nostres competències directes, l’alimentació i/o els hàbits saludables així com la necessitat de revisions mèdiques esportives, els tractaments fisioterapèutics i osteopàtics  

A les nostres instal·lacions realitzem estudis de la marxa , valorem cadascun dels nostres pacients tant en sedestació com en bipedestació i dinàmica, per aplicar els tractaments més adients  davant possibles descompensacions a les extremitats inferiors i les repercussions que se’n deriven en la columna vertebral. Entre aquests tractaments destaquem:

 • suports plantars personalitzats (tecnologia 3D)

 • ortesis de silicona

 • embenats funcionals /embenats neuro-musculars

 • infiltracions (col.lagen, cortisona, biològiques)

 • cirurgia preventiva i reparadora

 • tractaments làser

El millor tractament és una bona prevenció i és per això que les revisions podals són importants ja des de ben petits. Alteracions dèrmiques, unguials o recolzaments podals assimètrics, poden afectar a nens de totes les edats i els podòlegs podem realitzar tractaments per a solventar-ho.

Les patologies podològiques més freqüents en nens són:

 • Ungles encarnades

 • Infeccions fúngiques

 • Excessos de sudoració

 • Berrugues plantars

 • Alteracions biomecàniques (peus valgo-laxes, peus planats, rotacions coxofemorals assimètriques…)

 • Patologia inflamatòria (malaltia de Sever, malaltia d’Osgood- Schlatter…)

 • Males alineacions digitals (infraducció o supraducció digital)

Es tracta de  l’adaptació de tractaments no quirúrgics per a solventar transtorns biomecànics de l’extremitat inferior amb la conseqüent repercussió corporal. En un estudi de la marxa realitzem exploracions en sedestació, bipedestació i dinàmica, ajudats per plataformes de pressió, per tal d’observar les alteracions en el rang de moviment articular i muscular, així com les compensacions que el propi cos realitza per mantenir la seva funcionalitat. D’aquesta manera diferenciem patologies estructurals i funcionals, per tant compensables i corretgibles respectivament, que cal valorar per assolir la màxima harmonia biomecànica en front les forces d’acció i reacció que el nostre cos rep tant en posició bípeda, com en marxa i repòs.

Quan el moviment i la funció de l’extremitat inferior estan fora del rangs normals, existint una possible descompensació del centre de gravetat del cos, es posen de manifest símptomes com dolors musculars, impossibilitats funcionals o lesions dèrmiques.

Mitjançant els estudis de la marxa, obtenim un diagnòstic biomecànic per aplicar, quan és necessari, el tractament personalitzat més adequat amb l’objectiu de reduir les forces d’impacte i evitar possibles deformitats futures.

Davant d’alteracions o patologies on els tractaments no cruents o ortopodològics no aconsegueixen un resultat prou satisfactori, la cirurgia del peu acaba sent una bona opció. Realitzem cirurgies ambulatòries de parts toves (papilomes vírics, ungles encarnades, quists….) i cirurgies osteoarticulars per mínima incisió davant alteracions com són els galindons, els dits en garra o les exòstosis digitals.

 

En els últims anys, hem aplicat la tecnologia làser pel tractament quirúrgic de parts toves amb molt bons resultats, ja que el temps de recuperació del pacient és menor, disminueix la simptomatologia post-quirúrgica i la cicatrització dels teixits afectats és més ràpida i seca, evitant així també el risc d’infeccions.

Parlem de peu de risc quan ens referim a aquell que té una alta possibilitat de patir ulceracions, amputacions o infeccions diverses degut a trastorns o malalties sistèmiques d’origen neuropàtic, metabòlic i/o vascular i que acostumen a associar-se a malalties i factors de risc com la diabetis, l’alcoholisme, el tabac i/o l’artritis reumatoide. El peu diabètic doncs, és un tipus de peu de risc, però no l’únic.

En aquests casos, és aconsellable la revisió periòdica per part d’un professional per valorar factors com el grau de sensibilitat tèrmica, dolorosa o sensorial del pacient, així com la vascularització.

En els últims anys l’impressió de suports plantars ha anat guanyant terreny dins l’ortopodologia i s’ha anat especialitzant per donar resposta a les diferents característiques clíniques, socials, esportives i/o laborals dels pacients que tractem.

Col·laborant amb PodoTec3D, a Caballé Fuguet oferim l’última tecnologia aplicada en l’adaptació de suports plantars, que ofereix al pacient un tractament de llarga durada, biodegradable, adaptable a diferents calçats i activitats laborals i esportives i la seguretat d’estar en mans d’un equip format en el disseny de tractaments 3D.

El món avança molt de pressa i estar en constant formació és gairebé una obligació, dins de l’àmbit sanitari. En els últims anys l’aplicació de tecnologies làser o eines pel diagnòstic precís de patologies podals ha anat creixent exponencialment. A Caballé Fuguet comptem amb professionals formats en l’ús del làser diode i en la realització d’ecografia músculo-esquelètica del peu.

Làser diode 980nm: Mitjançant l’aplicació del làser diode 980nm es tracten patologies diverses gràcies a la seva funció foto-biomoduladora, antiinflamatòria i analgèsica. Amb els paràmetres adequats, el làser diode és una bona eina de tractament enfront micosis unguials (onicomicosis), berrugues (papilomes vírics), IPK’s, processos inflamatoris (fascitis plantars, tendinitis…) i cirurgies podològiques (ungles encarnades).

Un bon tractament comença per un bon diagnòstic i mitjançant l’ecografia, verifiquem lesions de manera innoqua, ràpida , dinàmica i podent fer la comparativa entre ambdues extremitats, sense patir per irradiar al pacient. La ecografia és un mètode diagnòstic absolutament net, és a dir, no té límit d’exposició que ens permet l’obtenció d’un diagnòstic de parts toves immediat.