Biomecànica- Podologia Esportiva

L’hàbit de realitzar una activitat esportiva ha anat creixent considerablement en els últims anys però no sempre amb un assessorament i/o control per part del col·lectiu sanitari.

Els estudis de la trepitjada són valoracions en sedestació, bipedestació i dinàmica de l’individu per determinar alteracions estrucutrals i funcionals que poden afectar la postura, deambulació i/o la pràctica esportiva, especialment en esports amb impacte (running, futbol, bàsquet, handbol, voleibol, tennis/pàdel…). En funció dels resultats obtinguts, l’anamnesis i les pròpies característiques del pacient es plantegen diferents opcions de tractament o si és necessaria la petició de més proves diagnòstiques o l’acció d’un equip multidisciplinar.

 

Suports Plantars en Impressió 3D

Els suports plantars són tractaments no quirúrgics per a solventar transtorns biomecànics de l’extremitat inferior. Després de realitzar una valoració biomecànica del pacient i convenir que els suports plantars són la millor opció de tractament, s’escanegen els peus del pacients i posteriorment es passa al disseny dels mateixos per ser impresos en 3D, de manera 100% personalitzada. Quan el moviment i la funció de l’ extremitat inferior i en concret dels peus i dels turmells estan fora del rang dels límits normals i existeix una descompensació del centre de gravetat del cos, es posen de manifest símptomes com dolor muscular ( ja sigui al propi peu, al genoll, maluc o  a la columna lumbar), impossibilitat funcional ( problemes per caminar), lesions dèrmiques secundàries, etc… Els suports plantars evitar tots aquests símptomes i futures deformitats podals.

 

 

 

Tractaments Làser Diode

El làser diode és una eina amb una gran versatilitat dins de l’àmbit podològic. Variant els seus paràmetres, s’aconsegueixen tractar patologies inflamatòries (tendinitis, fascitis plantar, bursitis, neuromes…), ungles micòtiques, lesions queratòsiques (IPK’s, ungles psoriàsiques…), cirurgies unguials, berrugues plantars, entre altres.

 

 

 

Ecografia Músculo-Esquelètica del Peu

Un bon tractament comença per un bon diagnòstic. Mitjançant l’ecografia músculo-esquelètica es poden obtenir diagnòstics dels teixits tous del peu de manera innoqua, ràpida , dinàmica i podent fer la comparativa entre ambdues extremitats, sense irradiar al pacient. Tendinitis, tendinosis, bursitis, neuromes, neuriits, fascitis plantar o cossos estranys són algunes de les alteracions observables gràcies a l’ecografia.

Per altra banda, l’ecografia també pot ser de gran utilitat en la realització de tractaments com les infiltracions ecoguiades i les teràpies neurals ecoguiades, és a dir, la infiltracció de fàrmacs (cortisona, anestèsics, col·lagen, àcid hialorònic) en punts concrets de lesió o dolor.

 

 

 

 

Podologia Infantil

El millor tractament és una bona prevenció i és per això que les revisions podals són importants ja des de ben petits. A mesura que anem creixent, van apareixent alteracions en el nostre aparell locomotor que poden o no estructurar-se i que detectant-les a temps es poden corretgir o compensar. A part de les pròpies variacions físiques durant el creixement, un nen o nena també pot patir lesions dèrmiques o unguials que, com en el cas del adults, cal tractar quan abans millor.

 

Peu de Risc – Peu diabètic

Parlem de peu de risc quan ens referim a aquell que té un alt risc de patir ulceracions, amputacions o infeccions diverses degut a trastorns o malalties sistèmiques d’origen neuropàtic, metabòlic i/o vascular i que acostumen a associar-se a malalties i factors de risc com la diabetis, l’alcoholisme, el tabac i/o l’artrosis reumatoidea. El peu diabètic doncs, és un tipus de peu de risc, però no l’únic. Actualment, existeix un acord entre el Col·legi Oficial de Podòlegs i CatSalut per l’atenció de persones amb diabetis a les nostres consultes però a través de la Sanitat Pública.

 

 

 

Podologia Clínica

La podologia clínica engloba aquells tractaments no cruents dels peus causats per transtorns sistèmics, reumàtics, vasculars o biomecànics que afecten a nivell dèrmic i/o unguial.  En moltes ocasions, les hiperqueratosis o durícies són el primer símptoma de que alguna cosa no va bé. El tractament a realitzar passa per eliminar-les i evitar la seva aparició estudiant la causa que les ha originat i tractar-la per evitar la repetició periòdica d’aquestes lesions dèrmiques o unguial. Per altra banda, les ungles encarnates, per exemple, tenen una gran incidència entre la població i és especialment important que es tractin a mans de professionals amb la formació adequada.

 

Cirurgia Podològica

Davant d’alteracions o patologies on els tractaments no cruents o ortopodològics no aconsegueixen un resultat prou satisfactori, la cirurgia del peu acaba sent una bona opció. Realitzem cirurgies ambulatòries de parts toves (papilomes vírics, ungles encarnates, quists….) i cirurgies osteoarticulars per mínima incisió percuània (MIS) davant alteracions com són els galindons, els dits en garra o les exòstosis digitals, per exemple.

 

 

 

 

 

EPTE (Electròlisis Percutània)

L’EPTE o electròlisis percutània és l’aplicació de corrent galvànica mitjançant una agulla d’acupuntura ecoguiada enfront tendinitis, tendinosis, fascitis o bursitis de llarga evolució. Quan amb els tactaments convencionals no s’assoleix una bona evolució, l’EPTE és una bona alternativa de tractament.